Antibakteriell gel 85% hånddesinfeksjon 50ml.

28.00 kr

Minstebestilling 20 stk. pris er pr.stk.

Antall Pris
1 - 19 28.00 kr
20+ 28.00 kr
Kategorier: ,

Beskrivelse

Norsk produsert.
Den virker raskt og kleber ikke etter fordamping. Produktet er produsert i henhold til WHO`s anbefaling med komponentene etanol, glyserol og hydrogenperoksid. Etanolen oppfyller kravene gitt i biocidforordningen artikkel 95. Glyserolen gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk.

Brukerveiledning

Påfør nok til å dekke inn og utsiden av hender i minimum 15 sekunder.
Merk: kun til utvortes bruk. Unngå kontakt med øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Innholdsfortegnelse

Innhold: Etanol 85%, vann, Glyserol, Hydrogenperoksid.
Fare: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.